hockey-LIVE

Šatan zostáva prezidentom SZĽH, kongres zvolil členov VV, schválil mládežnícku reformu i rozpočet

SatanSlovenský zväz ľadového hokeja povedie v období rokov 2022 až 2026 Miroslav Šatan, ktorý na pondelňajšom kongrese obhájil post zväzového prezidenta. Jediného protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho zdolal pomerom 232 hlasov k 139. Plénum najvyššieho orgánu slovenského hokeja zvolilo aj ďalších osem členov výkonného výboru. Do exekutívy sa dostali Michal Handzuš, Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Dušan Mráz, Branislav Semančík i Rudolf Hrubý. Záujmy športovcov v ňom bude zastupovať Miroslav Lažo.

Pondelňajší kongres sa konal v náhradnom májovom termíne po tom, ako sa neuskutočnil v pôvodnom marcovom, v ktorom sa pri prezentácii delegátov zistilo, že nie je uznášaniaschopný. Na druhý pokus sa ho podarilo otvoriť a schváliť kľúčového body bohatého programu. Medzi nimi bola kľúčová reforma v mládežníckom hokeji, rozpočet na rok 2022 či voľby do orgánov SZĽH vrátane prezidenta a členov výkonného výboru.

„Nastavili sme dlhodobú desaťročnú stratégiu pre slovenský hokej. Fungujeme profesionálnejšie, nastavili sme smer a zefektívnili procesy na zväze aj v kluboch. Verím, že vďaka tomu budeme môcť konkurovať svetovej špičke. Ak v nastolenom systéme vydržíme pracovať, v priebehu nasledujúcich rokoch sa môžeme dočkať úspechov. Potrebujeme však byť zjednotení a vedieť, kam kráčame ako celá skupina,“ povedal delegátom Miroslav Šatan v rámci prejavu, ktorým hodnotil doterajšie funkčné obdobie v rokoch 2019 až 2022. 

Voľby do orgánov SZĽH

V následných voľbách, ktoré prebehli popoludní, zdolal jediného protikandidáta Ľudovíta Jurinyiho pomerom hlasov 232:139. Delegáti kongresu si ešte na začiatku zasadnutia schválili, že voľby do orgánov nebudú prebiehať certifikovaným elektronickým hlasovaním, ale manuálnym prostredníctvom vhadzovania hlasov do urny za plentou.

„Chcem sa poďakovať všetkým členom hokejového hnutia za to, ako kongres prebehol. Sme veľmi radi, že sa podarilo schváliť reformu mládeže i rozpočet, vďaka ktorým sa môžeme sústrediť na prípravu novej sezóny. Moje znovuzvolenie vnímam ako ocenenie doterajšej práce pre slovenský hokej. Obhájiť je vždy ťažšie ako vyhrať prvýkrát. Napriek vlastným gólom, ktoré sme si v hnutí dávali a sťaženým podmienkam v dobe covidu sedí vedľa mňa výkonný výbor, ktorý určite bude pracovať v prospech slovenského hokeja. Verím, že v tejto zostave budeme pracovať jednotne, efektívne a vytvoríme o slovenskom hokeji ešte pozitívnejší obraz. Vďaka stratégii máme veci nastavené a budeme naďalej pokračovať v tvrdej práci,“ povedal po znovuzvolení do funkcie prezident Miroslav Šatan.

Jeho protikandidát Ľudovít Jurinyi na margo voľby uviedol: „V prvom rade chcem pogratulovať Mirovi k obhajobe. Treba to rešpektovať a byť mu nápomocný ďalej v rámci hokejového fungovania. Očakávania sú jedna vec, realita môže byť vždy iná. S výsledkom som plne stotožnený. Treba robiť maximum, aby sme posúvali slovenský hokej ďalej.“ 

Po zvolení prezidenta nasledovali voľby členov výkonného výboru. Prvým členom zväzovej exekutívy sa stal Miroslav Lažo, ktorý v dueli navrhovaných kandidátov za zástupcov športovcov zdolal Richarda Rapáča pomerom hlasov 224:144. Ďalšími členmi výkonného výboru vo funkčnom období 2022 – 2026 sa stali  Michal Handzuš (228 hlasov), Miroslav Dráb (226), Jozef Kužma (226), Miroslav Lipovský (216), Dušan Mráz (190), Branislav Semančík (176), Rudolf Hrubý (172).

Mládežnícke vekové kategórie a hrací model prípraviek

Delegáti Kongresu SZĽH schválili úpravu definície vekových kategórii pre prebiehajúci olympijský cyklus. Zmena príde do praxe na začiatku sezóny 2022/2023. V novom modeli už nefiguruje kategória „kadeti“ ani príslušná „liga kadetov“. Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH, ktorá ju vyše trištvrte roka konzultovala a upravovala s mládežníckymi klubmi aj prostredníctvom seminárov.

Nové vekové kategórie a príslušné súťaže podľa schváleného modelu:

Juniori (U20) – Extraliga juniorov, 1. liga juniorov

Dorastenci (U17) – Extraliga dorastu, 1. liga dorastu

Starší žiaci (9. ročník U15; 8.ročník U14) – Liga starších žiakov „AA“

       – Liga starších žiakov „A“

Mladší žiaci (7. ročník U13; 6. ročník U12) – Liga mladších žiakov „AA“

          – Liga mladších žiakov „A“

Prípravka HP5 (5. ročník U11) – Súťaž prípraviek 5. ročník

Prípravka HP4 (4. ročník U10) – Súťaž prípraviek 4. ročník

Predprípravka PP3 (3. ročník U9)

Predprípravka PP2 (2. ročník U8)

Predprípravka PP1 (1. ročník U7)

Predprípravka PP0 (0. ročník U6)

 

Dôvody zmeny sú najmä synchronizácia vekových kategórií s ročníkmi školskej dochádzky, čo umožňuje jednoduchšie plánovanie tréningového procesu a v neposlednom rade tiež vytvorenie súťaží s kvalitatívne podobnými družstvami, následkom čoho má byť zvyšujúca sa úroveň jednotlivých súťaží a rozvoj hráčov. „Týmto krokom tiež minimalizujeme takzvané ostaršovanie hráčov a vytvoríme tak prostredie, ktoré predpokladá tvorbu družstiev v rámci príslušných kategórií odrážajúc skutočný vek hráčov v daných kategóriách. Ušetríme tak tiež nemalé finančné prostriedky, ktoré kluby museli investovať do cestovných nákladov a prenájmu ľadovej plochy. Kluby sa však nemusia báť, že prídu o prostriedky z priameho príspevku. Tie sa prerozdelia medzi ostatné kategórie, čím príde k nárastu finančných prostriedkov zo strany SZĽH na prihlásené družstvá v ostatných kategóriách,“ vysvetlil dôvody zmien predseda Komisie mládeže SZĽH Lukáš Pék. 

Kongres tiež schválil úpravu hracieho modelu prípraviek. Hráči predprípraviek museli z takzvaného „tretinkového“ hokeja prejsť v prípravke na celú ľadovú plochu. Podľa nového modelu budú v kategórii HP5 hrať takzvaný „Half Hockey 4on4“, keď je ľadová plocha za pomoci prenosných mantinelov rozdelená na polovicu. Hráči na menšej ploche majú lepšiu príležitosť pôsobiť v štyroch herných roliach pri pobyte na ľade – útočenie hráča s pukom, útočenie hráča bez puku, bránenie hráča s pukom a bránenie hráča bez puku. Nový model vojde do praxe po skompletizovaní technických náležitostí a vybavení jednotlivých štadiónov.

Rozpočet

Delegáti Kongresu SZĽH odsúhlasili rozpočet na rok 2022. Hokejové hnutie bude hospodáriť najmä s príspevkom od ministerstva školstva vo výške 9,5 miliónov eur. Z roku 2021 disponuje zväz ušetrenou čiastkou 1,2 milióna eur. Rozpočet tiež počíta s komerčným zdrojmi vo výške 1,2 milióna eur za marketingové práva a štartovným vo výške 536-tisíc eur.

Kritéria rozdeľovania finančných príspevkov schválil Kongres ešte v novembri 2020 v rámci dlhodobej stratégie a tie zostávajú nezmenené. Zo štátnych prostriedkov tak pôjde ako priamy príspevok klubom na rozvoj mládeže 42%. 40% je vyhradených na podporu reprezentácii, výcvikových táborov a rozvoja reprezentačných družstiev mládeže.

Comments
Send

Pavol Švantner


Published: 10.5.2022 07:09